VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRLMASI (Madde.73)
  A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

    213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
a)Beyana dayalı vergi ve ferileri
Beyana dayanan vergilerde 30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme faizler,gecikme zamları yapılandırma konusu yapılabilecektir.

b) 30 Nisan’dan önce tahakkuk eden 2014 yılı borçları
Belediyelerin 2014 yılına ait olup 30 Nisan’dan önce (bu tarih dahil) tahakkuk eden vergi,ceza,gecikme faizi,gecikme zamları yapılandırma konusu olabilecektir

e) Belediye Alacakları
Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından,vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyla ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında da vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Ödemelerinizi Ziraat Bankası Şarköy Şubesi TR87 0001 0001 0208 7093 7750 01 nolu IBAN hesap numarasına veya
Şarköy Belediyesi’nin 240234 nolu Posta Çeki hesabına yapabilirsiniz.

Yapacağınız ödemelerde vergisini ödeyeceğiniz kişinin TC Kimlik Numarasını, Emlak Vergisi Sicil Numarasını ve peşin ödeme veya kaçıncı taksit olduğunu belirtiniz.


Siteye devam etmek için tıklayın