T.C. Şarköy Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi | Zabıta Müdürlüğü II

Zabıta Müdürlüğü II

Öncesi...

PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 96- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında pazar kurmak yasaktır. Pazarcı esnafının, Belediye Meclis kararında veya Başkanlık onayında pazaryeri olarak gösterilen mahallin sınırlarını aşması yasaktır. Bu kurala bir yıl içinde (5) kez uymayanların pazar yeri iptal edilir.

MADDE 97- Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazar yerlerinin bir kısmını veya tamamını Belediyenin izni olmadan başkasına kiralayamaz veya devredemez.

 

MADDE 98- Pazar yerlerindeki faaliyet saatleri yazlık ve kışlık olarak Belediye Encümeni’nce belirlenir. Bu çalışma saatlerine riayet edilmesi mecburidir. Bu kurala bir yıl içinde (5) kez uymayanların pazar yeri iptal edilir.

MADDE 99- Pazarcı esnafı, pazar yerini ve tezgah yerini temiz tutacak, tezgahından çıkan çöpleri etrafa atmayacak, tezgah yerinde çöpler poşetlenmiş, etrafı temizlenmiş olarak pazar yerini terk edeceklerdir. Bu kurala bir yıl içinde (5) kez uymayanların pazar yeri iptal edilir.

MADDE 100- Pazarcı esnafı görevli memurlara ve müşterilerine kaba ve rahatsız edici davranışlarda bulunmayacak, saygısızlık yapmayacak, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle bağırıp çağırmayacaktır.

MADDE 101- Yollara, duvarlara veya tretuvarlara çivi, kazık vb. çakılarak tahrip edilmeyecek, başkalarının pencere veya yerlerine ip vb. bağlanmayacaktır.

MADDE 102- Satışa arz edilen malların üzerinde fiyat etiketi bulundurulacaktır. Bir tam kilonun haricinde; 250 gr., yarım kilo gibi ibareler bulundurulmayacaktır.

MADDE 103- Süt ürünleri (peynir, lor vb.) türü gıda maddeleri soğutucu dolaplar içerisinde satışa arz edilecektir. Bu besinlerin elektriği kesik dolaplarda bulundurulması yasaktır. Bu tür gıda maddeleri, sıcaklık seviyesi her zaman uygun olarak muhafaza edilecektir.

MADDE 104- Bozulabilecek gıda maddelerinin (baharat, lokum, yufka vb.) direkt olarak güneş altında bırakılması yasaktır.

MADDE 105- Pazarcı esnafı, iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.

MADDE 106- Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar, müstahsil olduklarına dair yetkili makamlardan “Müstahsil Belgesi” alacak, bu belgeyi daima yanlarında bulundurarak sorulduğunda ibraz edecekler ve görevli memurun gösterdiği yerde satışını yapacaktır.

MADDE 107- Pazar kurulan yerlerde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan satışı

yapılması yasaktır.

 

MADDE 108- Kendi ürettiği, markası ve üreticisi belli olmayan süt ve süt ürünlerinin pazarda satışı yasaktır. Tespiti halinde ürünlere el konularak ilgili kurumla irtibata geçilerek gerekli yasal işlem yapılacaktır.

 

MADDE 109- Pazar yerine pazar kurulan günlerde motorlu taşıt ve köpek ile girilemez.

 

MADDE 110- Pazaryerinde yangın çıkmasına sebebiyet verecek veyahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü yanıcı parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması ve bulundurulması, satılması yasaktır.

 

MADDE 111- Pazar yerinde her türlü kavga, küfür vb. olaylarla huzur veya sükûnu bozmak yasaktır.

 

MADDE 112- Sebzelerin ve meyvelerin(marul, maydanoz vb.) yıkanmasında şebeke suyu haricinde su kullanılması yasaktır.

 

MADDE 113- Tartılacak şeylerin ağırlıklarına tesir edecek, alıcıyı malın bedelinden fazla ödeyerek zarara sokacak derecede kalın ve kaba kaplarla veya bunlardan yapılmış keselere veya her neyden yapılmış olursa olsun kutu vb. kabilinden kartonlara koyarak tartmak yasaktır.

 

 

TRAFİK VE TAŞITLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 114- Yetkili idarelerden çalışma ruhsatı almadan dolmuş ve taksicilik yapmak yasaktır. Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde indirme, bindirme yapmak, bekleme yapmak veya park etmek, ticari taksilerin durakları ile belirlenen yerler haricinde bekleme yapmaları ve ruhsatta belirlenen kapasiteden fazla yolcu taşımaları yasaktır.

MADDE 115- Turist taşıyan tur otobüslerinin cadde ve sokaklara park etmesi yasak olup otobüsler müşterilerini boşalttıktan sonra Belediyece gösterilen yerlere park etmek zorundadır.

MADDE 116- Motorlu veya motorsuz araç kiraya veren işyerlerinin Belediyeden aldığı ruhsatta belirtilen yerin haricinde araç park etmeleri yasaktır.

MADDE 117- Belirli saatlerde trafiğe kapanan caddelerde ve yaya kaldırımlarında araç bulundurmak, araç park etmek, bisiklet, elektrikli bisiklet dahil her çeşit araç kullanmak yasaktır.

MADDE 118- Belediyemizin çalışma yaptığı ya da yapacağı alanlarda önceden ilan etmek veya uyarmak şartı ile kaldırılmayan veya sahibine ulaşılamayan araçlar veya deniz taşıtları (yat, tekne, gemi vb.) belediye veya taşeron çekici tarafından otoparklara çektirilir. Çekici ve depo ya da otopark için masraf yapılmış ise araç sahibinden tahsil edilir.

MADDE 119- Kamuya ait alanlara hurda araç park ve terk etmek, hurdaya çıkarılmamış araç olsa bile uzun süreli ve trafiği aksatan ya da kamuya zarar verecek şekilde park eden, (hurda veya hurdaya çıkarılmamış ancak görüntü kirliği yaratan tekerleri olmayan yıpranmış kullanılmaz durumda olan) araçlar belediye tarafından çekici ile çektirilerek yediemin altına alınıp, 5326 sayılı kanunun 41/6. maddesine göre cezai müeyyide uygulanır. Belediyece masraf edilmiş ise sahibinden tahsil edilir.

MADDE 120- Yükletmede, taşınmada ve boşaltmada halkımızı rahatsız edecek derecede gürültü yapmak, yolları ve kaldırımları bozacak şekilde yüklemek, boşaltmak, yukarıdan atmak yasaktır.

MADDE 121- Trafik levhaları ile diğer kent aksesuarlarının, yol ve tretuvarların, ağaç veya çiçeklerin trafik kazası veya kişilerin her hangi bir kötü niyetli eylem ve hareketi sonucu zarar görmesi halinde işçilik dahil masraflar hesaplanarak ilgilisinden Belediyece tahsil edilir.

MADDE 122- Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarı çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması yasaktır.

MADDE 123- Belediye sınırları içerisinde belirlenen toplu taşıma araçlarına ait duraklarda, motorlu veya motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.

MADDE 124- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik, huni, duba, reklam tabelası vb. şeyler koymak yasaktır.

 

MADDE 125- Servis araçları ve ağır tonajlı araçlar Belediyeden güzergâh belgesi almak zorundadır.

MADDE 126- Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlarla ilgili aldığı kararlara uymak mecburidir.

MADDE 127- Belediyeden izinli kazılarda gerekli trafik önlemlerini almadan çalışmak veya alınan trafik tedbirleri için kullanılan ekipmana zarar vermek yasaktır.

MADDE 128- Tüm ticari araçlarda yıllık bakımları yapılması mevzuatın ön gördüğü kiloda yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur.

MADDE 129- Ticari araçlarda ücret tarifesi alınması ve müşterinin görebileceği yere asılması zorunludur.

MADDE 130- UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu veya motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.

MADDE 131- Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır.

MADDE 132- UKOME kararı gereği insan gücüyle taşımacılık yapan (fayton, at arabası vb.) araçların trafik tesciline uygun olmadığından dolayı şehir içerisinde kullanımı yasaktır.

MADDE 133- Her türlü, nakliye, taşıma, indirme ve bindirme işleri Belediye Encümenince belirlenen 04.00-11.00 saatleri arasında yapılacak olup, bu saatler dışında yapılması yasaktır.

MADDE 134- Caddeler üzerinde bulunan ceplere uzun süre park etmek yasaktır.

MADDE 135- Kaldırım üzerlerine araç park edilmesi yasaktır. Bu kurala uymayanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapılır.

 

MADDE 136- Şehir içinde ve dışında inşaat malzemeleri, toprak kum veya atıklarını taşıyan nakil araçlarının yüklü seyir halinde kasalarının üzerini branda vb. örtüler ile kapatmaları, yüklerin ve malzemelerin yola ve çevreye dökülmemesi için önlem almaları mecburidir.

Devamı...

Close
Close