Şarköy Belediye Başkanı

Şarköy Belediye Başkanı2018-01-13T13:49:17+00:00
Şarköy Belediyesi

Başkan’dan Mesaj

Geleceğin Şarköy’ünü sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla yola çıktık ve sizlerden aldığımız güçle, Belediyemizin mali imkanları ölçüsünde İlçemizin her gününü hizmete dönüştürebilmenin gayreti içerisindeyiz. Belediye hizmetlerine hız kazandırma, vatandaşın değişen hizmet taleplerine cevap verebilme, kaynakları daha etkin ve verimli kullanabilme amacı ile bir yandan rutin belediye hizmetlerini yerine getirirken diğer yandan da Şarköy’ü’ kendine yakışır bir ilçe olarak geleceğe hazırlamaktayız. Bu gurur ve kararlılıkla her gün yeni bir adım atarak tüm ilçelere örnek olacak, her yönüyle modern, çağdaş bir Şarköy için çalışıyoruz. El ve gönül birliği ile gidecek daha çok yolumuz, yapacak çok işimiz, yaşanacak çok güzel günlerimiz var…

Süleyman ALTINOK
Şarköy Belediye Başkanı

Başkan Hakkında

22.01.1948 Tarihinde, Şarköy de doğdu Şarköy Lisesinden sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesini kazanarak Eğitimini İstanbul da tamamladı. Mezuniyetinden sonra memleketi olan Şarköy’e dönerek, 1978 – 1999 yılları arası serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı. Evli ve iki kız çocuğu olan belediye başkanımız 1989 – 1999 yılları arasında 10 yıl belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. 18 Nisan 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde D.S.P den Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 Tarihinde yapılan yerel seçimlerde Şarköy Halkının büyük desteği ile C.H.P’den tekrar belediye başkanlığına seçildi. Mart 2014 Seçimlerinde 3.kez belediye başkanlığına seçilerek Şarköy’ün Efsane Başkanı Olmuştur.

Başkanın Görevleri

 • Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 • Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulayıp yerine getirmek.
 • Kanunla Belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
 • Belediye personelini atamak.
 • Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden, ilçe belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 • Belediye Zabıtası (kolluğu) hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak talimat ve yasakları uygulamak. ;
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya üst makamların onayına bağlı olmayan belediye görevlerini, yetkisi ve sorumluluğu altında uygulamak.
 • Belediyenin yerel nitelikteki ihtiyaç ve hizmetlerini izlemek ve yerine getirmek.
 • Belediyenin mal ve mülkünü idare ve temsil etmek.
 • Belediye gelir ve alacaklarını izleyip tahsillerini sağlamak.
 • Belediye başkanları, belediye bütçesinin ita amiridirler. Belediye başkanı bu sıfatla harcama evrakını ve gider tahakkuklarını tasdike ve harcama emirlerini imzaya yetkilidir.
 • Belediye İdaresinin ve ilçe halkının temsilcisi sıfatıyla resmi törenlerde en büyük mülkiye amirinin yanında bulunurlar.

Eski Başkanlar

Şarköy’e Hizmet Etmiş Eski Belediye Başkanları