Belediyeye bağlı olarak hizmet veren müdürlüklerin tüm alım ve satım işlerini, yürürlükteki yasalar, tüzükler ve yönetmelikler doğrultusunda yapmak.

Belediyenin hizmet binalarının bulunduğu yerlerde her türlü güvenliği, temizliği, bakımı ve onarımını yapmak.

Belediye başkanlığı adına alım ve satım işlerini yaparak, başkanlığın ihtiyaçlarını karşılamak. Alım ve satımlar için ihale açmak.

Gerekli olan durumlarda sosyal yardımlarda bulunmak, sosyal amaçlı kampanyalar düzenlemek ve düzenlenen kampanyalara gerekli görüldüğünde katılmak.

Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için tüm birimlerin her türlü araç ve iş makinası ihtiyacını karşılamak.

Araç, gereç ve iş makinalarının bakım ve onarımlarının yapılması ya da yaptırılması.

Akaryakıt, kalorifer yakıtı ve madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması.

İmar, Fen İşleri ve Zabıta müdürlüklerinin çalışmalarına araç-gereç ve teknik eleman desteği sağlanması.