2019 YILI KATI ATIK BERTARAFI ÜCRET TARİFELERİ ÇALIŞMA RAPORU