7143 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılma başvuru formu