5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereğince; Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımız bünyesindeki idari görevliler arasından Şarköy Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

 

                                                                  ETİK KOMİSYONU BAŞKANI

                                                                      Prof. Dr. Adnan SEVİM

                                                                   Belediye Başkan Yardımcısı

 

ETİK KOMİSYONU ÜYESİ                      ETİK KOMİSYONU ÜYESİ                 ETİK KOMİSYONU ÜYESİ

Cüneyt AYDIN                                             Nilgün ERGENEKON                           Hüsnü GEMİCİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.         İmar ve Şehircilik Müdürü                  Plan ve Proje Müdür V.

 

Etik Kültürünün Yerleştirilmesi ve Geliştirilmesi ile ilgili personele eğitim verilmiştir.