GÖREVLERİ

Gelir Servisi Şefliği, belediyenin tüm gelirlerinin tesbit, takip, tahakkuk ve tahsil edildiği birimdir.

Belediye gelirleri 4 ana grupta toplanır.

1- Öz gelirler

2- Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler

1- ÖZ GELİRLER

Öz gelirler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasına dayanır. 2464 sayılı kanunla;

1.1 Bizzat mükelleflerin beyanı veya ilgili kurumun tespiti ile en çok kullanılan gelir türleri;

 • Çevre Temizlik Vergisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • İşgal Harcı
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
 • Bina İnşaat Harcı
 • Muayene Ruhsat Rapor Harcı
 • İmar Harcları
 • İşyeri Açma İzni Harcı
 • Yol Harcamalarına Katılma Payı

1.2 Aracı kurumlar tarafından fatura bedellerinden tahsil edilerek ödenen paylar

Haberleşme Vergisi

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

2- BORÇLANMALAR, CEZALAR VE DİĞER GELİRLER