Emine SEVİM
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V.

0850 860 10 59   0282 518 51 11  [email protected]

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylemlilik değil kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkartıldığı kent ve spor ilişkisini kurarak; spor faaliyetlerini Şarköy halkının tüm kesimleri için erişebilir hale getirilmesini sağlar. Müdürlüğümüz ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan spor tesislerinin bakım onarım ve denetimi faaliyetlerini yürütür, tesislerde belirlenecek program dâhilinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. İlçe halkının hareketli yaşam tarzını arttırmak ve katkı koymak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyalleşmelerine yardım etmek amacıyla tüm yıl boyunca spor kursları düzenler, ulusal ve uluslararası turnuvalar organize eder; İlçe sınırları içerisinde gençlere ve amatör spor kulüplerine yardım yapar.