Ruhsat ve denetim müdürü Serdar BAKAL, yaptığı açıklamada 2018 yılında toplam olarak 203 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olup bunların; Sıhhi nitelikte 159 adet, umuma açık istirahat ve eğlence yeri niteliğinde 22 adet, ikinci sınıf gayrı müessese sıhhi niteliğinde 3 adet, üçüncü sınıf gayrı sıhhı müessese niteliğinde 19 adet, gayrı sıhhi müessese genel olarak toplamda 22 adet, 2018 yılında ilçemiz genelinde canlı müzik izni 3 adet, mes’ul müdür izni 5 adet olarak düzenlenip, vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerimizin işyeri açma ve çalışma yönetmelği hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır. 50 adet sıhhi, 5 adet umuma açık, 11 adet gayrı sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı değişik sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Herhangi bir işkolu ve meslek dalına bağlı olarak işletme açmayı düşünen vatandaşlarımızın, Müdürlüğümüze müracaat etmeleri durumunda ‘’işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik’’ hükümleri çerçevesinde yardımcı olunacağı ve yol gösterileceğini belirtti.