1983 yılında Şarköy’de doğdu ilk ve orta öğrenimini Şarköy Evrenosbey İlköğretim okulunda,
lise öğrenimini Tekirdağ Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesinde
tamamladıktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden
ve ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Alpay Var. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Ticari faaliyetlerini zahirecilik, kömür, un ve bakliyat alanlarında sürdürmektedir. 2013 Yılından bu yana
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi ve Şarköy Temsilciliği görevlerini sürdürmektedir.
2015 ve 2017 yıllarında yapılan CHP ilçe başkanlığı kongrelerinde iki dönem üst üste Cumhuriyet Halk Partisi
Şarköy İlçe Başkanı seçilmiş ve hep birlikte gönül birliğiyle Şarköy halkının refahı ve Şarköy’ün gelişimini
hedefleyen anlayış doğrultusunda Şarköy Belediye Başkanlığına aday olup, 31 Mart Yerel seçimlerde Şarköy’ün genç Başkanı olmuştur.
halkının refahı ve Şarköy’ün gelişimini hedefleyen anlayış doğrultusunda Şarköy Belediye Başkanlığına aday olup, 31 Mart Yerel seçimlerde Şarköy’ün genç Başkanı olmuştur.

Başkandan Mesaj

Şarköy Belediyesi olarak vazgeçilmez hedefimiz; çağdaş belediyecilik anlayışıyla şeffaf, demokratik, toplumcu, hesap verebilir kaliteli bir yönetimle, insan odaklı modern bir kent oluşturmaktır.

Sizlerden aldığımız güç ve azimle, Ata’mızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak, ilerlemeye; yeni projeler üreterek, halkımızın güvenini boşa çıkartmadan, hizmet vermeye devam edeceğiz.

Alpay Var - Şarköy Belediye Başkanı

Başkanın Görevleri

 • Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 • Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulayıp yerine getirmek.
 • Kanunla Belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
 • Belediye personelini atamak.
 • Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden, ilçe belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 • Belediye Zabıtası (kolluğu) hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak talimat ve yasakları uygulamak.
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya üst makamların onayına bağlı olmayan belediye görevlerini, yetkisi ve sorumluluğu altında uygulamak.
 • Belediyenin yerel nitelikteki ihtiyaç ve hizmetlerini izlemek ve yerine getirmek.
 • Belediyenin mal ve mülkünü idare ve temsil etmek.
 • Belediye gelir ve alacaklarını izleyip tahsillerini sağlamak.
 • Belediye başkanları, belediye bütçesinin ita amiridirler. Belediye başkanı bu sıfatla harcama evrakını ve gider tahakkuklarını tasdike ve harcama emirlerini imzaya yetkilidir.
 • Belediye İdaresinin ve ilçe halkının temsilcisi sıfatıyla resmi törenlerde en büyük mülkiye amirinin yanında bulunurlar.