21 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İHALE İLANI