1- TBB Meclisinin 08.06.2022 tarih ve 788 sayılı kararı

2-TBB Meclisinin 08.06.2022 tarih ve 789 sayılı kararı