Değerli Vatandaşlarım,

Belediyemizin kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerinin planlanması, iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi, performansın ve verimliliğin geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, finansal yapının güçlendirilmesi, kariyer planlaması ve yapılacak projeler ile ilgili eylem planlarının geliştirilmesi vb. amacıyla bağımsız denetim firmasına yaptırmış olduğumuz “Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu”nu bilgilerinize arz ediyorum.

Bundan sonraki süreçte de “Yeni Nesil Belediyecilik” anlayışı ve “Şeffaflık” ilkesi ile faaliyet sonuçlarımızı Siz değerli halkımızla paylaşacağız.

Her şey ŞARKÖY için.

Alpay VAR
Belediye Başkanı