Belediyemize ait listede özellikleri belirtilen 23 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
Taşınmazların özellikleri tabloda gösterilmiştir.
Kiralama ihalesine ait şartname, ihaleye giriş koşulları ve tamamlanması istenilen belgeler mesai saatleri içerisinde Şarköy Belediye Başkanlığı / Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girebilmek için şartname satın almak ve istenilen belgeleri tamamlamak zorunludur.
Kiralama ihalesine katılmak için istenilen belgeleri tamamlayanların 10/02/2020 Pazartesi günü saat 09:00′ a kadar katılım evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli memura teslim etmek zorundadır. Kiralama ihalesi Belediye Başkanı odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Katılımcıların çizelgede belirtilen saatte İhalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlan Olunur.

 

Kiralama İhalesi Toplu İlanı İNDİR