Kiralama İhalesi Toplu İlanı

Belediyemize ait listede özellikleri belirtilen 23 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
Taşınmazların özellikleri tabloda gösterilmiştir.
Kiralama ihalesine ait şartname, ihaleye giriş koşulları ve tamamlanması istenilen belgeler mesai saatleri içerisinde Şarköy Belediye Başkanlığı / Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girebilmek için şartname satın almak ve istenilen belgeleri tamamlamak zorunludur.
Kiralama ihalesine katılmak için istenilen belgeleri tamamlayanların 10/02/2020 Pazartesi günü saat 09:00′ a kadar katılım evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli memura teslim etmek zorundadır. Kiralama ihalesi Belediye Başkanı odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Katılımcıların çizelgede belirtilen saatte İhalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlan Olunur.

Oluşturulma Tarihi: 28.01.2020

Diğer Haberler

7

11.07.2019

8

29.07.2019

9

27.09.2019

10

10.12.2019

12

22.03.2020

13

24.03.2020

14

24.03.2020

15

25.03.2020

16

25.03.2020

17

25.03.2020

18

25.03.2020

19

27.03.2020

20

2.04.2020

21

2.04.2020

22

28.05.2020

23

8.05.2020

24

28.05.2020

25

28.05.2020

26

28.05.2020

27

29.05.2020

28

29.05.2020

29

29.05.2020

30

29.05.2020

31

1.06.2020

32

1.06.2020

33

1.06.2020

35

1.06.2020

36

10.06.2020

37

12.06.2020

38

18.06.2020

39

26.06.2020

40

30.06.2020

41

30.06.2020

42

23.07.2020

43

23.07.2020

44

23.07.2020

45

11.08.2020

46

28.09.2020

47

25.11.2020

48

25.11.2020

49

8.12.2020

50

23.12.2020

51

7.01.2021

52

12.02.2021

53

12.02.2011

54

24.02.2021

55

11.03.2021

57

17.08.2022