İlçenin Toplam arazi varlığı 48.100 hektardır. Bu alanın 17.247 hektarı (% 35.86) tarım arazisi, 5.100 hektarı ( % 10.60 ) tarım dışı arazidir. Tarım arazilerinin kullanımlarına göre dağılımları aşağıda görüldüğü gibidir.

Mikro klima özelliği gösteren İlçemizde çok yönlü tarım yapılmaktadır. Her ne kadar ekiliş alanı olarak en yüksek oran ile ilk sırada tarla ürünleri yer alıyorsa da ekonomik yönden en çok gelir getiren ürünler sırasıyla zeytin, üzüm, buğday daha sonra ayçiçeği ve diğer tarla ürünleri yer almaktadır. İlçemizin Doğusunda kalan Merkez arazisi ve sahil köylerinde Zeytincilik ve Bağcılık ön planda yer alırken diğer bölgelerde tarla ziraatı ağırlık kazanmıştır. İç kısımlarda kalan köylerde ise ağırlıklı olarak buğday, ayçiçeği ve arpa ekilişi yapıldığı görülmektedir.