İMAR VE ŞEHİRCİLİK İLE İLGİLİ DİLEKÇELER

İSKAN BAŞVURU DİLEKÇESİ (TUS)

İSKAN BAŞVURU DİLEKÇESİ (YAPI DENETİM)

KAT İRTİFAKI BAŞVURU DİLEKÇESİ

MİMARİ ÖN İNCELEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ

YAPI RUHSAT İNCELEME FORMU

İSKAN İÇİN İSTENİLEN BELGE