Nilgün Ergenekon
İmar ve Şehircilik Müdürü

0282 518 10 21   0282 518 51 11  imar@sarkoy.bel.tr

İmar Müdürlüğü, imar durumu almış parsellerin projelerini onaylamak, ruhsat, yapı kullanma izin belgesi vermek, kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmakla yükümlüdür. İmar durumuna uygun hazırlanan mimari ve statik projelerin, kontrolünü yapmak ve onaylamak, İnşaat izin belgesi ( ruhsat ), yıkım izni, tadilat ruhsatları, basit onarım izinleri vermek, projesine uygun yapılmasını sağlamak, kaçak ya da projesine aykırı yapılan inşaatlara, yasal işlem yapmak. İnşaatların yapım aşamasında, çevre güvenliğini almalarını sağlamak, metruk binalarla ilgili yasal işlem yapmak. Projesine uygun tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesi ( iskan ) vermek. Proje ve diğer evrakların, suret tasdiklerini yapmak, kat irtifak listelerini onaylamak temel faaliyetleri arasındadır.