GÖREV ve TANIMI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyede iş ve hizmetleri görmek üzere istihdam edilecek personelin,

işe alınmasından atanmasına, ilerlemelerine, toplu sözleşme sorunlarının çözümü, ücretlerin kontrolü, intibakların yapılması, izinlerin düzenlenmesi ve emeklilik işlemlerine kadar değişen bir dizi özlük sürecini kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yürüten birimdir.

İnsan kaynakları olarak, iş başvuru taleplerini KPSS doğrultusunda yönlendirmek, bu konuyla ilgili bilgilendirmek görevleri arasındadır.