Cüneyt AYDIN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

0850 860 10 59   0282 518 51 11  [email protected]

Müdürlüğümüz, nitelikli insan kaynağı yaratmak başta olmak üzere bu amaçla hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, organize etmek ve yürütmek; tüm birimlerin uyum içinde ve takım ruhu anlayışı ile çalışabilmesi için istihdam yönetimi, yıllık işgücü planlaması ve organizasyonunu yapmak, belediyemiz personellerinin her türlü kadro, atama, özlük, emeklilik işlemlerini yerine getirmek, görev alanı ile ilgili mevzuatı izlemek ve diğer birimlere insan kaynakları yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek müdürlüğümüz sorumluluk alanına girmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, sorumluluk ve yetki alanına giren bu görevleri, mevcut mevzuat ve bütçe olanakları çerçevesinde toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, performans yönetimi, stratejik yönetim, benchmarking (kıyaslama) gibi modern yönetim tekniklerini kullanarak; kalite, verimlilik ve sürekli öğrenmeyi ilke edinerek yerine getirmektedir.