SIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASINDA GEREKLİ BELGELER

Dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tapu fotokopisi
İş yeri kiralık ise noter onaylı kira kontratı
Vergi levhası fotokopisi
4 adet fotoğraf
İtfaiye raporu
Başvuru beyan formu
Not: Bazı iş yerleri için mesleki belge

Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren yâda vermesi muhtemel olan veya doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.
1.sınıf GSM’ler 5302 sayılı il özel idare kanununun 42.maddesinin (I) bendi ile 1.sınıf GSM’lerin ruhsatlandırılması ve denetimi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresine verilmiştir.
2.sınıf GSM’ler Büyük şehir ve merkez belediyeler dışında belediye sınırları ve mücavir alanlarda bulunan işyerleri belediyeler tarafından, belediye sınırları ve mücavir alan dışında bulunan iş yerleri özel idare tarafından ruhsatlandırılır.
3.Sınıf GSM’ler Büyük şehir ve merkez belediyeler dışında Belediyeler tarafından, belediye sınırları ve mücavir alan dışında bulunan iş yerleri özel idareler tarafından ruhsatlandırılır.

GSM’lerin Ruhsatlandırılmasında Gerekli Belgeler

Dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tapu fotokopisi
İş yeri kiralık ise noter onaylı kira kontratı
Vergi levhası
4 adet fotoğraf
İtfaiye raporu
Başvuru beyan formu
Kapasiteye bağlı işletmelerde kapasite raporu
Tesisteki aletlerin çalışma durumunu gösteren 1/500 veya 1/1000 ölçekli yerleşim planı ve iş akım şeması
Gıda kodeksine uygun üretim sorumlu yöneticilik sözleşmesi
Ustalık belgesi
Esnaf ve sanatkârlar odasından sicil kaydı

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Nedir?

Kişilerin tek veya toplu halde eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna vb. içkili yerler, sinema, kahvehane, kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartı ile adı ne olursa olsun bilgi ve mahiyet arttırıcı, zekâ geliştirici nitelikli elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler, lunapark, sirk vb. yerler.

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinde İstenen Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkamet belgesi
Tapu fotokopisi
Vergi levhası
İş yeri kiralık ise noter onaylı kira kontratı
İtfaiye raporu
4 adet fotoğraf
Başvuru beyan formu
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu