Emine SEVİM
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

0850 860 10 59   0282 518 51 11  [email protected]

Müdürlüğün amacı kadına yönelik yerel ve sosyal politikalar üretmek, projeler geliştirmek, kadınların yanında çocuk, yaşlı, engelli vb. tüm dezavantajlı grupların belediye hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan kadınların toplumsal hayata etkin ve üst düzeyde katılmasını sağlamak ve üreterek ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amaçlı meslek edindirme, yabancı dil, geleneksel el sanatları, hobi ve beceri kursları düzenlenmektedir. Meslek odası ve benzeri işveren örgütlenmesi niteliğinde olan sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu düzenlenen bu kurslarla eleman açığı bulunan alanlarda kadınlar iş bulabildiği gibi kendi işyerlerini de açabilmesi hedeflenmektedir.