Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye’nin bütçesini hazırlar, bütçe ile ilgili gerekli ödemeleri yapar.

FAALİYETLERİ

  • Belediye Bütçesi’ni hazırlamak,
  • Bütçe Kesin Hesabı hazırlamak,
  • Sayıştay’a, Yönetim Dönemi Hesabı cetvellerini hazırlamak,
  • Belediye yatırım programı çalışmaları,
  • Belediye finans işlemlerinin koordinasyonu,
  • Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretleri ödemek,
  • Asker ailesi yardımı yapmak,
  • Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek.