Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanında bulunan tüm yeşil alanların bakımı, biçilmesi, gübrelenmesi, sulanması, ağaçların budanması ve gereken durumlarda ömrünün tamamlanmış olanların kesilmesini sağlamak, oyun park alanların tadilatı bakım ve onarımı ile ilgilenmek, kent merkezinde mevsimlik çicek ekiminin yapılması sağlamak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bünyesine giren bu çalışmaları, yıllık programlar halinde hazırlamaktadır.

Müdürlük, çalışmalarını, bünyesindeki mevcut ekip ve ekipman aracılığıyla yürütmektedir.