Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasında Gerekli Belgeler

Dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Tapu fotokopisi

İş yeri kiralık ise noter onaylı kira kontratı

Vergi levhası fotokopisi

4 adet fotoğraf

İtfaiye raporu

Başvuru beyan formu

Not: Bazı iş yerleri için mesleki belge

 

Gayri Sıhhi Müessese Nedir

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren yâda vermesi muhtemel olan veya doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

      1.sınıf GSM’ler 5302 sayılı il özel idare kanununun 42.maddesinin (I) bendi ile 1.sınıf GSM’lerin ruhsatlandırılması ve denetimi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresine verilmiştir.

      2.sınıf GSM’ler Büyük şehir ve merkez belediyeler dışında belediye sınırları ve mücavir alanlarda bulunan işyerleri belediyeler tarafından, belediye sınırları ve mücavir alan dışında bulunan iş yerleri özel idare tarafından ruhsatlandırılır.

      3.Sınıf GSM’ler Büyük şehir ve merkez belediyeler dışında Belediyeler tarafından, belediye sınırları ve mücavir alan dışında bulunan iş yerleri özel idareler tarafından ruhsatlandırılır.

 

GSM’lerin Ruhsatlandırılmasında Gerekli Belgeler

Dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Tapu fotokopisi

İş yeri kiralık ise noter onaylı kira kontratı

Vergi levhası

4 adet fotoğraf

İtfaiye raporu

Başvuru beyan formu

Kapasiteye bağlı işletmelerde kapasite raporu

Tesisteki aletlerin çalışma durumunu gösteren 1/500 veya 1/1000 ölçekli yerleşim planı ve iş akım şeması

Gıda kodeksine uygun üretim sorumlu yöneticilik sözleşmesi

Ustalık belgesi

Esnaf ve sanatkârlar odasından sicil kaydı

 

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Nedir

        Kişilerin tek veya toplu halde eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna vb. içkili yerler, sinema, kahvehane, kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartı ile adı ne olursa olsun bilgi ve mahiyet arttırıcı, zekâ geliştirici nitelikli elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler, lunapark, sirk vb. yerler.

 

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinde İstenen Belgeler

        Nüfus cüzdanı fotokopisi

        İkamet belgesi

        Tapu fotokopisi

Vergi levhası

İş yeri kiralık ise noter onaylı kira kontratı

İtfaiye raporu

4 adet fotoğraf

Başvuru beyan formu

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu