DERNEĞİN AMACI

Şarköy Turizm ve Tanıtma Derneği Şarköy ve çevresinde 2005 yılından beri faaliyette olan sivil toplum örgütüdür.

Şarköy Turizm ve Tanıtma Derneği tüm turizm sektörünü ve yerel halkı kucaklamaktadır. Dernek, Şarköy’ün kültür ve doğa hazinelerini korumayı ve Şarköy’ü tanıtmayı ve Turizme katkı sağlamayı amaç edinir.

Dernek, projelerin uygulanmasında, doğa sporları, su sporları, festival ve fuar  şenlikleri etkinliklerinin organizasyonunda birinci derecede rol almaktadır.

İlçenin etkin tanıtım çalışmalarında teknik ve insan kaynaklarıyla hizmeti vermektedir.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

(1) Her vatandaşın  bir çevrede yaşama anayasal haklarından hareketle, çevre bilincinin halkta yaygınlaştırılması ve oluşturulması için sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak veya bu çalışmalara öncülük etmek.

(2) Şarköy’ün çevre ve turizm sorunlarını düzenli ve bilimsel düzeyde sürekli olarak çevrede yaşayan insanların gündeminde bulundurmak ve bu konularda duyarlı ve tutarlı kamuoyu yaratmak.

(3) Yetişen nesillerde çevre ve çevreyle uyumlu turizm bilincinin gelişmesini sağlamak, çevre sorunlarının çözümlenmesinde görev almanın Vatandaşlık görevi olduğu bilincini yaygınlaştırmak.

(4) Şarköy ve Çevresinin doğal güzelliklerinin bozulmaması ve yerleşim yerleri ile çevredeki yeşil alanların korunması ve çoğalması için her türlü bilimsel çalışmalarla destekli faaliyetler yapmak.