Evsel atık toplanması, zeminlerin temizlenmesi, nakliyesi ve temizleme işinin ilgili satın alımlarının uygun şekilde yapılması için tüm mahallelerin, caddelerin kontrollerini yaparak yapılan işler hakkında Başkan Yardımcısı’na bilgi vermek.

Yapılan işlerde aksayan tarafları görüşmek için temizlik firmasının ilgilileri ile temasta olmak.

Temizlik işlerinde kullanılan, Belediye’ye ait araçların gözetimini yapmak.

FAALİYETLERİ

Belirlenen alanlarda süpürge ile süpürmenin  yapılmasını sağlamak, şehir içinde büyük süpürge aracının yaptığı temizliği kontrol etmek, ana cadde ve güzergahların süpürülüp temizliğinin yapılmasını sağlamak.

Pazar yerlerindeki çöplerin alınmasını sağlamak, sağlık kurumlarından alınan tıbbi atıkların alınmasını kontrol etmek, fabrikalardan çöplerin programa göre  alınmasını sağlamak.

Şehir içinde bulunan çöp konteynırlarının belirlenen programa göre ilaçlamalarının takibini ve kontrolünü yaparak, Başkan Yardımcısı’na bilgi vermek.

Şehir çöp dökümü sahasının düzenini kontrol etmek, programlı olarak bu alanın ilaçlanmasında Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

Yapılan temizlik programına göre çöplerin toplanması, temizlenmesi ve nakliyesinin yapılmasını sağlamak.

Mücavir alan sınırları içindeki köylerden çöplerin alınmasını sağlamak.