HAYVAN BAKIM EVİ

Şarköy Belediyesi sınırları dahilinde görülen sahipsiz hayvanlarla ilgili, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır. Belediye ekiplerimiz tarafından toplanarak Şarköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen sahipsiz hayvanlar burada kısırlaştırılmakta, aşılanmaları, gerekli tıbbi bakımları ve tedavileri yapıldıktan sonra işaretlenerek (kulak küpesi ve mikroçip takılarak) ilgili yasalar gereği sahiplendirilmekte veya alındığı ortama geri bırakılmaktadır.

Veteriner hekim; yeryüzünde yaşayan tüm hayvan türlerinin (pet hayvanları, çiftlik hayvanları, egzotik hayvanlar ve ulusal hayvanlar) sağlığı için önlem alan, hayvan hastalıklarına tanı koyup tedavisi, üremesi, sağlığı, bakımı gibi alanlarda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişidir. Bunların yanı sıra hayvanlardan insanlara geçebilecek hastaların önlenmesi, denetim altında tutulması, hayvansal gıdaların kontrolü veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları arasındadır.

Veteriner hekimin görevleri genel olarak hayvan sağlığı ve refahını iyileştirmek, hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçmektir. Veteriner hekimler, insanlar ve hayvanların beraber yaşadığı ve insanların hayvanlardan faydalandığı her ortamda görev alırlar. Aşağıdaki maddeler, veteriner hekimin görev ve sorumlulukları arasındadır.

  • Hayvanların beslenmesi, üremesi, ıslahı, yetiştirilmesi, iyileştirilmesi,
  • Hayvan sağlığının korunması için önlemlerin alınması,
  • Hayvan hastalıklarına teşhis konulması,
  • Hayvan hastalıklarına tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak tedavi uygulanması,
  • Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önlenmesi,
  • Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların denetim altına alınması,
  • Hayvansal gıdaların üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun aşama aşama kontrol edilmesi…