Vizyonumuz

Bilim ve temel değerlerimiz ışığında ve “YENİ NESİL BELEDİYECİLİK” yaklaşımıyla; yeni projeler üreterek, sürekli ve hızla gelişmede örnek gösterilen, mevcut potansiyelini harekete geçirerek her yönüyle yaşanabilir, huzurlu ve mutlu bireylerin yaşadığı “ÇAĞDAŞ” bir kent olmak.

Misyonumuz

“Ekip Çalışması ve Kurumsal Bir Yönetim Anlayışı” ile “ÇÖZÜM ODAKLI SOSYAL BELEDİYECİLİK” Felsefesini benimsemiş; “Şeffaf, Adil, Hesap Verilebilir, Denetlenebilir ve Dürüst” bir anlayışla ve BEN değil BİZ yaklaşımı, yeni projeleri ve “ÇAĞDAŞ ŞARKÖY” misyonuyla “YENİ NESİL BELEDİYECİLİK”.

Temel İlkelerimiz

Ulu Önderimiz Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılık, Sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı “EKİP ÇALIŞMASI”nı esas alarak, tüm çalışanları ile eşgüdümlü, etkin ve verimli çalışmak,

 • “BEN” değil, “BİZ” yaklaşımıyla, hemşehrilerin sorun ve önerilerine duyarlı katılımcı yönetim,
 • Bilişim ışığında yürümek,
 • Proje yönetimi odaklı olmak,
 • Toplumun her kesimine ayrım gözetmeksizin hizmet götürmek,

Temel Değerlerimiz

 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
 • Adalet ve Dürüstlük
 • Proje Odaklılık
 • İyi Bir Ekip
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Çözüm Odaklılık
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Katılımcılık
 • Sürekli Gelişme
 • Ulaşılabilirlik