Fatih AKARCA
Yazı İşleri Müdür V.

0282 518 10 21   0282 518 51 11  yaziisleri@sarkoy.bel.tr

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemize gelen bütün evrakların kayda alınıp ilgili müdürlüğüne iletilmesi, belediyemizden çıkan her türlü evrakın yine kayıt yapılarak ilgili yerlerine elden, posta veya kargo yolu ile gönderilmesi, meclis ve encümenin toplanması, gündemlerinin oluşturulması, karar ve tutanakların çözümü-yazımı, kararların kesinleşme süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilgililerine gönderilmesi görevlerini yapmaktadır.