GÖREV ve TANIMI

Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içerisinde ilçenin düzenini, ilçe halkının sağlık ve huzurunu korumak, Belediye Yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların, emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen Belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir.

ZABITA HİZMETLERİ

  • Huzur ve sukünla ilgili hizmetler
  • Temizlik ile ilgili hizmetler
  • Nizam – intizam temini ile ilgili hizmetler
  • Sağlık ve emniyet ile ilgili yasakların takibi
  • Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili hizmetler
  • Otel, restaurant,..  Gibi yerlerin kontrolü
  • Zabıta ile ilgili şikayetleri değerlendirme